Adverteren op deze website

Adverteren op deze site is mogelijk op diverse manieren.

Staat uw bedrijf of merk nog niet in de database en wilt u net als uw collega's wel goed gevonden kunnen worden?
Wilt u uw banner, reclamefilm en / of uw nieuwe product in de nieuwsbrief of op de website?

Neem dan contact op met

Marieke de Winter administratie@total-wellness.nl

Adverteren in Total Wellness

Total Wellness verschijnt maandelijks in een oplage van 26.600 exemplaren, zowel digitaal als in print.
 

Voor het aanvragen van de advertentietarieven kunt u contact opnemen met verkoop@total-wellness.nl.

Mijn Total Wellness

Heeft u nog geen account? Klik dan hier

Nieuwsbrief met laatste nieuws en trends ontvangen?

Laat uw e-mailadres hier achter

Copyright © Total Wellness. Alle rechten voorbehouden. Website door Indigio